Mediation
Office Mediation

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een conflict met hulp van een neutrale, onafhankelijke bemiddelaar, de mediator.

(Sluimerende) conflicten kunnen hoog oplopen. Hulp van een onafhankelijke, onpartijdige mediator kan daarin verandering brengen. Miriam Byvanck begeleidt de communicatie en helpt partijen hun eigen oplossing te vinden. Met name de belangen van beide partijen en een op de toekomst gerichte oplossing staan centraal. Zij bemiddelt vooral in conflicten gericht op samenwerking tussen ondersteunende medewerkers onderling of met hun leidinggevenden en in taak- of functie-inhoudelijke conflicten.

Voordelen van mediation boven andere vormen van geschiloplossing zijn: snelheid, deskundige begeleiding, behoud van relaties, beperkte kosten, informele procedure, actieve rol van beide partijen met als uitkomst een gezamenlijke oplossing ("win-win").

Belangrijke aspecten bij mediation zijn de vertrouwelijkheid en de vrijwilligheid van partijen om aan het proces deel te nemen.

Miriam Byvanck is erkend mediator en als zodanig geregistreerd bij het Nederlands Mediation Instituut.