Advies
Analyse, advies en implementatie

Uw vraag kan gericht zijn op structuur, processen, efficiency, productiviteit of kwailteit van dienstverlening van uw management support of ondersteunende afdelingen.

Na onderzoek door observatie, interviews en 'meelopen' volgt advies gericht op de 'to be' situatie in uw organisatie. Een concreet, praktisch uitvoerbaar en resultaatgericht advies in een relatief korte doorlooptijd.

Byvanck Advies & Coaching begeleidt eveneens de implementatie van het advies en zet het veranderingsproces in gang.

Quick Quality Scan

Wilt u de kwaliteit van dienstverlening meten? De Quick Quality Scan geeft snel inzicht in klanttevredenheid en mogelijke aandachtspunten. Op basis van de resultaten kan nader advies volgen.